Badania:
USG Łódź piersi, tarczycy, jamy brzusznej
USG naczyń szyjnych
Badanie USG – Doppler naczyń szyjnych odgrywa ważną i niekwestionowaną rolę w diagnostyce stanu naczyń domózgowych i ustalaniu czynników ryzyka chorób naczyniowych mózgu (udarów). Ocenia się stan ściany tętnic szyjnych, m.in. grubość błony wewnętrznej naczynia oraz obecność i strukturę blaszek miażdżycowych. Przede wszystkim jednak bada się charakterystykę przepływu krwi przez tętnice szyjne. Na podstawie pomiaru prędkości przepływu krwi w poszczególnych odcinkach naczynia można ustalić stopień ewentualnego zwężenia tętnicy szyjnej. W ten sposób USG-Doppler pozwala diagnozować przyczyny dokonanego udaru mózgowego ale też – co jest być może bardziej cenne - wykryć tzw bezobjawowe zwężenia tętnic szyjnych. Osoby u których występuje takie bezobjawowe zwężenie, zalicza się do grupy podwyższonego ryzyka wystąpienia udaru mózgu. W porę wykryte zwężenie , o ile powoduje istotny deficyt ukrwienia mózgu, może być leczone operacyjnie (enarterektonia), dzięki czemu maleje ryzyko udaru mózgu w następnych latach.

Rejestracja telefoniczna badań: tel. 0 792 180 009


Image
Tętnica szyjna wspólna

 

KALMIA
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Niska 11/15
92-332 Łódź

Dojazd do nas:
usg łódź dojazd

Rejestracja telefoniczna
792 180 009