Badania:
USG Łódź piersi, tarczycy, jamy brzusznej
USG tętnic kończyn dolnych
Ultrasonografia Doppler Duplex polega na obrazowaniu tętnic w projekcji 2D z jednoczesnym badaniem przepływu. Analiza morfologiczna pozwala wykryć bardzo wczesne zmiany w naczyniach, nie powodujące jeszcze zmian w przepływie i tym bardziej objawów klinicznych. Ocena morfologiczna tętnic polega na wykrywaniu: pogrubienia wewnętrznej warstwy naczynia, obecności skrzeplin, blaszek miażdżycowych czy tętniaków. W tym badaniu można też wykryć malformacje naczyniowe i inne anomalie jak np. zdwojenie naczynia. Jednoczesne zastosowanie technik dopplerowskich pozwala na określenie przepływu w wyżej opisanych patologiach. Badanie USG tętnic kończyn dolnych obejmuje również ocenę aorty brzusznej i tętnic biodrowych. Jest badaniem koniecznym w każdym przypadku podejrzenia zarostowej miażdżycy tętnic. Niejednokrotnie przypadkowo wykrywane są tętniaki ale również inne patologie nie dotyczące naczyń lecz ich bezpośredniego sąsiedztwa. Ogromną zaletą ultrasonografii naczyń jest możliwość obserwacji progresji czy regresji zmian w sposób nieinwazyjny. Badanie naczyń jest bezpieczne, nie wymagające wcześniejszego przygotowania.

Rejestracja telefoniczna badań: tel. 0 792 180 009

 

KALMIA
Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
ul. Niska 11/15
92-332 Łódź

Dojazd do nas:
usg łódź dojazd

Rejestracja telefoniczna
792 180 009