Badania

NOWOŚĆ - USG płuc
Badanie ultrasonograficzne płuc jest bezpieczną, nieinwazyjną,  szybką i niezwykle czułą metodą oceny zmian w obrębie klatki piersiowej, opłucnej, jam opłucnowych oraz zmian zlokalizowanych podopłucnowo.  Znajduje ogromne zastosowanie w diagnostyce zmian po Covid 19, zapaleń płuc u dzieci i dorosłych, w diagnostyce włóknienia płuc, zatorowości płucnej, w wykrywaniu guzów pierwotnych i przerzutowych położonych obwodowo. Jest niezwykle czułą metodą służącą  do wykrywania płynu w jamach opłucnowych, odmy, niedodmy. Czułość metody  ultrasonograficznej w wykrywanie wielu chorób jest wyższa niż klasycznego badania RTG. Wynik badania pacjent otrzymuje od razu.  Ograniczenie metody- badanie nie może wykryć zmian położonych centralnie- badanie musi być interpretowane wraz z objawami klinicznymi pacjenta , badanie może wymagać potwierdzenia w innych metodach obrazowych jeśli taka będzie sugestia lekarza wykonującego.
NOWOŚĆ - Elastografia statyczna
Elastografia statyczna jest nowoczesną metodą diagnostyczną pozwalającą na ocenę twardości badanych tkanek i zmian ogniskowych zlokalizowanych powierzchownie. Metoda może być wykorzystana podczas badania tarczycy, sutków i narządów powierzchownych.
Przy zastosowaniu tej metody lekarz wykonujący badanie może wnioskować o potencjalnej złośliwości obserwowanej zmiany , może określić mapę twardości obserwowanego obszaru.
USG żeber
Jest to nieinwazyjne niebolesne badanie pozwalające, z wyższą czułością niż badanie RTG, rozpoznać złamanie i/lub stłuczenie żeber oraz pozwalające na ocenę przestrzeni międzyżebrowych.
USG jamy brzusznej

 • Ocena wątroby z pomiarem jej wielkości w linii środkowo – obojczykowej. Ocena echogeniczności wątroby i jej unaczynienia. Dokładna ocena pod kątem zmian ogniskowych.
 • Ocena pęcherzyka żółciowego oraz dróg żółciowych z określeniem szerokości przewodu żółciowego wspólnego.
 • Ocena trzustki – (o ile pozwala na to badanie) z pomiarem wielkości narządu oraz oceną przewodu trzustkowego.
 • Ocena nerek – ich położenia, kształtu i wielkości. Ocena układu kielichowo – miedniczkowego. Ocena pod kątem kamicy i zmian ogniskowych. Pomiar szerokości warstwy miąższu nerek.
 • Ocena śledziony z pomiarem jej wielkości oraz oceną echogeniczności.
 • Ocena dużych naczyń brzusznych.
 • Ocena pęcherza moczowego – o ile jest dobrze wypełniony.
 • Ocena prostaty u mężczyzn – o ile jest wypełniony pęcherz.
 • Ocena narządu rodnego u kobiet – o ile jest wypełniony pęcherz.

 

Przygotowanie do badania usg jamy brzusznej.

 • Zalecane jest powstrzymanie się od jedzenia i picia przez 8h przed badaniem.
 • Nie zaleca się palenia papierosów i żucia gumy na 8 h przed badaniem.
 • Należy powstrzymać oddawanie moczu na 1.5 h przed badaniem.
 • Nie poleca się stosowania żadnych środków przeczyszczających lub odgazowyjących przed badaniem.

Dobre przygotowanie podnosi wartość diagnostyczną badania!!

USG pediatryczne
Wykonujemy u dzieci powyżej 4 roku życia. Badanie obejmuje ocenę wszystkich narządów jamy brzusznej dostępnych badaniu – podobnie jak w badaniu dla dorosłych. Dodatkowo, przy zastosowaniu głowicy liniowej oceniane są węzły chłonne krezkowe i biodrowe.

Przygotowanie do badania

 • Zalecane jest powstrzymanie się od jedzenia i picia przez 8h przed badaniem.
 • Nie zaleca się palenia papierosów i żucia gumy na 8 h przed badaniem.
 • Należy powstrzymać oddawanie moczu na 1.5 h przed badaniem.
 • Nie poleca się stosowania żadnych środków przeczyszczających lub odgazowyjących przed badaniem.

Dobre przygotowanie podnosi wartość diagnostyczną badania!!

USG układu moczowego

 • Ocena nerek – ich położenia, kształtu i wielkości. Ocena układu kielichowo-miedniczkowego. Ocena pod kątem kamicy i zmian ogniskowych. Pomiar szerokości warstwy miąższu nerek.
 • Ocena pęcherza moczowego o ile jest wypełniony
 • Ocena prostaty z pomiarami jej wielkości i objętości.
 • Ocena zalegania w pęcherzu – ocena objętości pęcherza moczowego przed i po mikcji.

Przygotowanie do badania

 • Zalecane jest powstrzymanie się od jedzenia i picia przez 8h przed badaniem.
 • Nie zaleca się palenia papierosów i żucia gumy na 8 h przed badaniem.
 • Należy powstrzymać oddawanie moczu na 1.5 h przed badaniem.
 • Nie poleca się stosowania żadnych środków przeczyszczających lub odgazowyjących przed badaniem.

Dobre przygotowanie podnosi wartość diagnostyczną badania!!

USG prostaty

 • Ocena pęcherza moczowego o ile jest wypełniony.
 • Ocena prostaty z pomiarami jej wielkości i objętości.
 • Ocena zalegania w pęcherzu – ocena objętości pęcherza moczowego przed i po mikcji.

Przygotowanie do badania

 • Zalecane jest powstrzymanie się od jedzenia i picia przez 8h przed badaniem.
 • Nie zaleca się palenia papierosów i żucia gumy na 8 h przed badaniem.
 • Należy powstrzymać oddawanie moczu na 1.5 h przed badaniem.
 • Nie poleca się stosowania żadnych środków przeczyszczających lub odgazowyjących przed badaniem.

Dobre przygotowanie podnosi wartość diagnostyczną badania!!

USG piersi (sutków)

 • Ocena dołów pachowych pod kątem obecności powiększonych węzłów chłonnych.
 • Ocena struktury sutków.
 • Ocena pod kątem obecności zmian ogniskowych.
 • W przypadku wykrycia zmian ogniskowych- ocena ich lokalizacji, wielkości, budowy i unaczynienia.
 • Ocena przewodów mlekowych.

USG tarczycy

 • Ocena położenia i wielkości płatów z pomiarami.
 • Ocena unaczynienia gruczołu.
 • Ocena pod kątem zmian ogniskowych.
 • Ocena szyi i węzłów chłonnych.

USG szyi

 • Ocena położenia tarczycy
 • Ocena naczyń szyjnych oraz węzłów chłonnych
 • Ocena ślinianek

USG zmian powierzchownych

 • Ocena wielkości, kształtu, budowy, unaczynienia zmian podskórnych wyczuwalnych palpacyjnie np. tłuszczaki, włókniaki.