Standardy badania

Prowadzimy dokumentację elektroniczną, badanie jest rejestrowane – każdy pacjent jest zapamiętywany w bazie danych aparatu. Każdy oceniany narząd jest mierzony zapamiętywany na dysku aparatu. Pacjent ma możliwość oglądania badania na specjalnym monitorze. Pacjent po badaniu otrzymuje opis badania wraz ze zdjęciami każdego ocenianego narządu. Taka metoda pozwala na pełną przejrzystość badania oraz daje pacjentowi gwarancje rzetelnego przeprowadzenia badania.